Pro akcionáře

Informace pro akcionáře Úpravna vody Želivka, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Úpravna vody Želivka a.s. svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na 7. června 2019 od 9.00 hod. do zasedací místnosti úpravny vody Želivka v Hulicích.
Stahněte si pozvánku

Oznámení

Oznámení o doručení návrhu usnesení dle § 362 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Stahněte si oznámení

Výroční zprávy

Výroční zprávy společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. 2003 - 2017

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Konsolidovaná výroční zpráva 2016

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Konsolidovaná výroční zpráva 2017

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva ke stažení ve formátu pdf.